testpagina video weergave binnen pagina

Dit is de gebruikte code:

<object id="MediaPlayer1"
width=320 height=304
classid="CLSID:6BF52A52-394A-11d3-B153-00C04F79FAA6"
type="application/x-oleobject">
<param name="URL" value="http://www.karssenberg.nl/video/strandrit.wmv">
<embed type="application/x-mplayer2"
name="MediaPlayer"
width=320
height=304
src="http://www.karssenberg.nl/video/strandrit.wmv"
showcontrols="0">
</embed>
</object> 
De volgende code is optioneel:

<PARAM NAME="rate" VALUE="1">
<PARAM NAME="balance" VALUE="0">
<PARAM NAME="currentPosition" VALUE="0">
<PARAM NAME="defaultFrame" VALUE="">
<PARAM NAME="playCount" VALUE="1">
<PARAM NAME="autoStart" VALUE="-1">
<PARAM NAME="currentMarker" VALUE="0">
<PARAM NAME="invokeURLs" VALUE="-1">
<PARAM NAME="baseURL" VALUE="">
<PARAM NAME="volume" VALUE="50">
<PARAM NAME="mute" VALUE="0">
<PARAM NAME="uiMode" VALUE="full">
<PARAM NAME="stretchToFit" VALUE="0">
<PARAM NAME="windowlessVideo" VALUE="0">
<PARAM NAME="enabled" VALUE="-1">
<PARAM NAME="enableContextMenu" VALUE="-1">
<PARAM NAME="fullScreen" VALUE="0">
<PARAM NAME="SAMIStyle" VALUE="">
<PARAM NAME="SAMILang" VALUE="">
<PARAM NAME="SAMIFilename" VALUE="">
<PARAM NAME="captioningID" VALUE="">
<PARAM NAME="enableErrorDialogs" VALUE="0">
<PARAM NAME="_cx" VALUE="8467">
<PARAM NAME="_cy" VALUE="8043">
Een beetje experimenteren met video om te zien of dat makkelijk op websites is in te passen zonder dat er al te veel voor moet worden geinstalleerd...

Reacties graag naar: w.karssenberg@gmail.com

Ik ben vooral benieuwd of dit snel laadt en wordt weergegeven.